Proclaimer

De gemeente spant zich in de inhoud van deze website op orde te houden. Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan wordt een reactie bijzonder op prijs gesteld.

Juistheid
De digitale beschikbaarheid van de welstandsnota via deze website is geen vervanging voor de officiële bekendmaking van de gedrukte versie en van die nota. Bekendmaking moet van de Gemeentewet gebeuren door middel van publicatie. Voor de inwerkingtreding is de bekendmaking in de publicatie dus altijd leidend. Mochten er tegenstrijdigheden blijken tussen de vastgestelde welstandsnota en de informatie die op deze site wordt aangeboden, dan is het vastgesteld welstandsbeleid bepalend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van deze site.

Actualiteit
De gemeente streeft ernaar in het geval een wijziging zeer snel na publicatie te verwerken in deze website. Voor elke inhoud is de laatste datum van wijziging aangegeven. Het kan het echter voorkomen dat door de kwaliteitscontrole die plaatsvindt op de invoer, een wijziging later in de juiste vorm deze website wordt opgenomen dan dat deze in werking treedt. Voor de meest volledige en actuele informatie kunt u terecht bij de gemeente. 

Gebruik
Alle informatie inclusief beeldmateriaal behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materaal van deze website vragen wij u contact op te nemen.

  • Laatste update: 17-5-2022