Start

Wie een plan van enige omvang wil bouwen of verbouwen krijgt in veel gevallen te maken met welstand. De welstandsnota geeft aan welke welstandscriteria de gemeente hanteert om te beoordelen of een bouwwerk wat betreft het uiterlijk voldoende past in zijn omgeving.

Toelichting
In het menu aan de rechterzijde kunt u met behulp van het adres of postcode opzoeken welke criteria van toepassing zijn. Op de interactieve kaart kunt u inzoomen tot straatniveau en met een enkele muisklik voor die locatie de criteria opvragen.

Niet in alle gevallen is een welstandsbeoordeling nodig. Bij vergunningsvrije bouwwerken hoeft u niets aan te vragen of in te dienen bij de gemeente. Deze bouwwerken worden niet vooraf beoordeeld. Wel is er welstandstoezicht achteraf om excessen (ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand) tegen te gaan. Een handig hulpmiddel om te kijken of er sprake is van vergunningvrij bouwen is de vergunningencheck.

Welstandsnota
In het menu kunt u meer informatie vinden over de uitgangspunten van het welstandsbeleid. Ook is er een toelichting opgenomen op de interpretatie van de criteria en de advisering. Meer informatie over het welstandsbeleid is te vinden in de vastgestelde welstandsnota en andere welstandscriteria. Bij eventuele tegenstrijdheden is het vastgestelde beleid, dat u hier kunt downloaden, leidend (zie hiervoor ook de proclaimer).

  • Laatste update: 17-5-2022